Търг с тайно наддаване за продажба на 496 /четиристотин деветдесет и шест/ броя прибори, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 16.06.2015

Валидна до: 07.07.2015

Решение за продажба на 496 броя прибори

Документация за продажба на 496 броя прибори

Прикачени файлове