Процедура за избор на фирма за изкупуване на отпадък с код 16 01 04* - излезли от употреба превозни средства, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, намиращи се на съхранение в склад №001

Валидна от: 19.06.2015

Валидна до: 08.07.2015

Решение за продажба на отпадък с код 16 01 04* - излезли от употреба превозни средства

Документация за продажба на отпадък с код 16 01 04* - излезли от употреба превозни средства

Прикачени файлове