Процедура за избор на фирма за изкупуване на отпадъци - черни и цветни метали, ЕЕО и пластмаси, генерирани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 19.06.2015

Валидна до: 08.07.2015

Решение за продажба на черни и цветни метали, ЕЕО и пластмаси

Документация за продажба на черни и цветни метали, ЕЕО и пластмаси

Прикачени файлове