Втори търг с тайно наддаване за продажба на 2 339 /две хиляди триста тридесет и девет/ броя колена изработени от Стомана 20, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 19.02.2016

Валидна до: 09.03.2016

Решение за продажба на 2 339 броя колена изработени от Стомана 20

Документация за продажба на 2 339 броя колена изработени от Стомана 20

Прикачени файлове