Търг с тайно наддаване за продажба на употребявана сладкарска хладилна витрина, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 30.06.2017

Валидна до: 30.07.2017

Решение за продажба на употребявана сладкарска хладилна витрина

Документация за продажба на употребявана сладкарска хладилна витрина

Прикачени файлове