Търг с тайно наддаване за продажба на седем броя употребявани МПС, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 04.08.2017

Валидна до: 24.08.2017

Решение за продажба на 7 броя употребявани МПС 

Документация за продажба на 7 броя употребявани МПС

Прикачени файлове