Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван Трактор Колесен ТК 80 "Болгар" с Инв. №3549700, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 25.08.2017

Валидна до: 11.09.2017

Решение № АД-2467 от 09.08.2017г.

Документация

Прикачени файлове