Търг с тайно наддаване за продажба на употребявана сладкарска хладилна витрина, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй"

Валидна от: 23.02.2018

Валидна до: 15.03.2018

Решение за продажба на употребявана сладкарска хладилна витрина 

Документация за продажба на употребявана сладкарска хладилна витрина

Прикачени файлове