Търг с тайно наддаване за продажба на лагери, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 23.07.2018

Валидна до: 14.08.2018

Решение за продажба на лагери

Документация за продажба на лагери

Прикачени файлове