Втори търг с тайно наддаване за продажба на лагери, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 14.09.2018

Валидна до: 04.10.2018

Решение за продажба на лагери 

Документация за продажба на лагери

Прикачени файлове