Втори търг с тайно наддаване за продажба на бракуван Трактор Колесен ТК-80 "Болгар" с Инв. № 3549700, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 14.09.2018

Валидна до: 04.10.2018

Решение за продажба на бракуван трактор колесен ТК-80 "Болгар" 

Документация за продажба на бракуван трактор колесен ТК-80 "Болгар"

Прикачени файлове