Процедура за избор на фирма, която да изкупува отпадъци с код 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки и код 20 01 01 - хартия и картон, генерирани от "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Валидна от: 05.10.2018

Валидна до: 25.10.2018

Решение за продажба на отпадъци с код 15 01 01 и 20 01 01 

Документация за продажба на отпадъци с код 15 01 01 и 20 01 01

Прикачени файлове