Трети търг с тайно наддаване за продажба на лагери, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 02.11.2018

Валидна до: 22.11.2018

Решение за продажба  на лагери 

Документация за продажба на лагери

Прикачени файлове