Процедура за избор на фирма, която да изкупува отпадъци с код 15 01 02 - пластмасови опаковки, генерирани от "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Валидна от: 18.01.2019

Валидна до: 07.02.2019

Решение за продажба на отпадъци с код 15 01 02-пластмасови опаковки 

Документация за продажба на отпадъци с код 15 01 02-пластмасови опаковки

Прикачени файлове