Търг с тайно наддаване за продажба на седем броя употребявани МПС, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Валидна от: 12.07.2019

Валидна до: 01.08.2019

  Решение за продажба на 7 броя употребявани МПС

Документация за продажба на 7 броя употребявани МПС