Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван моторолер Муравей 2М 02 Д, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 20.12.2019

Валидна до: 09.01.2020

  Решение за продажба на моторолер Муравей

Документация за продажба на моторолер Муравей