Процедура за избор на фирма, която да изкупува отпадъци с код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки и код 20 01 01 – хартия и картон, генерирани от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 30.07.2021

Валидна до: 19.08.2021

Прикачени файлове