Втори търг с тайно наддаване за продажба на МЗ, съхранявани в склад №010, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 05.11.2021

Валидна до: 25.11.2021

Прикачени файлове