Процедура за избор на фирма за изкупуване на отпадък с код 13 05 06* – масло от маслено-водни сепаратори, генериран от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 05.11.2021

Валидна до: 25.11.2021

Прикачени файлове