Втора процедура за избор на фирма за изкупуване на отпадък с код 13 05 06* - масло от маслено-водни сепаратори, генериран от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 30.12.2021

Валидна до: 19.01.2022

Прикачени файлове