Търг с тайно наддаване за продажба на маслообработваща машина Micafil, тип VH121, ведно с мобилен контейнер-фургон, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 22.07.2022

Валидна до: 11.08.2022

Прикачени файлове