Доставка на токозахранващо устройство, осигуряващо надеждно захранване за мрежово и телекомуникационно оборудване, към системите поддържани от отдел СТК

Валидна от: 27.05.2019

Валидна до: 07.06.2019

Доставка на токозахранващо устройство, осигуряващо надеждно захранване за мрежово и телекомуникационно оборудване, към системите поддържани от отдел СТК

Удължаване на срока за подаване на предложения