Ремонт за отстраняване на констатирани забележки при обследване на строителната конструкция на ХОГ. Ремонт за отстраняване на констатирани забележки в помещения на ХССОЯГ.

Валидна от: 28.05.2021

Валидна до: 02.07.2021

Прикачени файлове