Проектиране на тема: Изграждане на площадка, с прилежащи комуникации, за разполагане на офис- битови контейнери, източно от сграда НРЗ- 6ЕБ

Валидна от: 11.06.2021

Валидна до: 28.06.2021

Прикачени файлове