ОБЯВА

31.03.2022

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция и основно обновяване на ПОК на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в с. Кранево, общ. Балчик”
Подробности относно инвестиционното предложение можете да намерите тук. Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в РИОСВ - Варна, гр. Варна, ул. „Ян Палах” №4.