ОБЯВА

28.02.2024

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Преустройство на част от гаражните клетки на Автобаза 1 в офис помещения”.

Подробности относно инвестиционното предложение може да намерите тук.

Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в МОСВ, бул. „Кн. Мария Луиза” №22, гр. София.