АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ОРГАНИЗИРА РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА “АЕЦ - ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА”

В конкурса могат да участват деца до 16-годишна възраст.

ПЕТИ БЛОК НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” Е В ПЛАНОВ ГОДИШЕН РЕМОНТ

В 1 ч. и 41 мин. на 9 април 2016 г. пети блок на АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за планов годишен ремонт, който се предвижда да продължи до втората половина на м. май.

ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА ПО ДОГОВОРА ЗА ОБОСНОВКА НА ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 6 БЛОК

На 30 март в АЕЦ “Козлодуй” бе проведена встъпителна среща (kick-off meeting) по договора между атомната централа и Консорциум “Русатом Сервис – Риск инженеринг” за изпълнение на дейности по втория етап от Проекта за продължаване на срока на експлоатация на 6 блок.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

По повод разпространявани в общественото пространство публикации с твърдения, че най-опасните ядрени реактори в Европейския съюз са тези в българската АЕЦ „Козлодуй” и че според доклад от 2013 г. на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) са установени „многобройни проблеми” с „липсата на план за действие в аварийни ситуации и за обучение на персонала”, ръководството на атомната централа предоставя следната информация:
Международната агенция за атомна енергия проведе мисия за преглед на експлоатационната безопасност (OSART – Operational Safety Review Team) в АЕЦ „Козлодуй” в периода от 26 ноември – 13 декември 2012 г., по покана на правителството на Република България. В съответствие с изискванията на програмата за провеждане на мисии OSART, осемнадесет месеца по-късно, през м. юни 2014 г., екип на МААЕ осъществи последваща партньорска проверка (мисия OSART FOLLOW-UP) за оценка на постигнатия напредък от страна на централата по отношение на препоръките и предложенията от мисия OSART 2012. Екипът от международни експерти оцени много високо действията, предприети от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, и ефективността от тяхното изпълнение. Резултатите от последващата проверка потвърдиха, че експлоатационните практики на централата съответстват както на изискванията на стандартите по безопасност на МААЕ, така и на най-добрите международни практики.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Турбогенераторът на шести блок на АЕЦ “Козлодуй” беше разтоварен и изключен от електроенергийната система на страната от 01.59 часа до 9.48 часа на 27 февруари, съгласувано с Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Причината за спирането е установяване на пропуск на охлаждаща вода от вентил на един от топлообменниците на турбогенератора, намиращ се в машинна зала – неядрената част на блока. Вентилът е подменен, като превантивно са заменени и аналогичните вентили на останалите три топлообменника. По време на ремонтните работи мощността на реактора бе намалена до 40%. След успешното изпълнение на необходимите изпитания на оборудването, турбогенераторът на шести блок бе включен в паралел с електроенергийната система.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

По повод разпространена в публичното пространство информация, свързана със състава на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй”, атомната електроцентрала предоставя следните данни:
На 25.09.2014 г. в Търговския регистър е вписан настоящият Съвет на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. От тази дата ръководният екип на АЕЦ е в следния състав:
- Жаклен Коен, председател на Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
- Димитър Ангелов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
- Иван Йончев, член на Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

От 23.32 ч. на 19 февруари до 12.39 ч. на 20 февруари 2016 г. турбогенераторът на пети блок на АЕЦ “Козлодуй” планово бе изключен от електроенергийната система (ЕЕС) на страната съгласно разрешена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) заявка.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпространявана в общественото пространство информация за „безотговорно”  пенсиониране на „около 200 висококвалифицирани специалисти в АЕЦ „Козлодуй” и в ДП „Радиоактивни отпадъци”  в „съвсем непродължителен срок”, и за възможност за възникване на „опасности”  вследствие на това, ръководството на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД би искало да направи няколко уточнения с цел коректното информиране на обществеността по тази тема.

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ПОЛУЧИ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕТО ЗА СУХО СЪХРАНЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО

На 29 януари 2016 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) ст.н.с. д-р Лъчезар Костов официално връчи на изпълнителния директор на атомната електроцентрала Димитър Ангелов лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение – Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво от реактори ВВЕР-440.

ПОДПИСАН Е ДОГОВОР ПО ПРОЕКТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 6 БЛОК

На 28 януари 2016 г. АЕЦ “Козлодуй” подписа договор за изпълнение на дейности по втория етап от Проекта за продължаване на срока на експлоатация на 6 енергоблок с изпълнител Консорциум “Русатом Сервис – Риск инженеринг”.