Доставка на оборудване за обект "Реконструкция на спомагателни системи 5,6SS, 5,6ST и 5,6VC към турбогенератори ТВВ-1000-4УЗ”

Валидна от: 25.11.2021

Валидна до: 15.12.2021

Прикачени файлове