Доставка на корпуси за арматури на напор помпи ТХ до парогенераторите и ремонт на демонтираните корпуси в завода производител, фирма Emerson Automation Solutions - Sempell GmbH

Валидна от: 21.12.2021

Валидна до: 20.01.2022

Прикачени файлове