Сервизно обслужване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим (ВХР) по първи контур на 5, 6 ЕБ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 15.05.2019

Валидна до: 12.06.2019

Решение, Обявление и Документация/15.05.2019 г.

Образци на документи/15.05.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение/27/05/2019 г.

Констативен протокол/13.06.2019 г.

Протокол за предварителен подбор/14.06.2019г.

Решение за предварителен подбор/14.06.2019г.

Покана за представяне на първоначална оферта/14.06.2019г.

Доклад от работата на комисията/02.07.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител по договор/02.07.2019 г.

Договор № 892000012/09.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/09.09.2019 г.

Прикачени файлове