Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на сградите от Ваканционно селище с.Кранево, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 04.07.2019

Валидна до: 29.07.2019

  Решение и обявление/публикувани на 04.07.2019г.

Документация/публикувана на 04.07.2019г.

Образци/публикувани на 04.07.2019г.

Протокол от рботата на комисията/публикуван на 19.09.2019г.

Решение за класиране/публикувано на 19.09.2019г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 17.01.2020г.

Договор 397000001/15.01.2020/публикуван на 17.01 2020г.

Договор за подизпълнение с Топлик ЕООД/публикуван на 31.01.2020г.

Прикачени файлове