Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 ЕБ

Валидна от: 20.05.2019

Валидна до: 25.06.2019

Решение и обявление/дата на публикуване 20.05.2019г.

Документация/дата на публикуване 21.05.2019г.

Образци на документи/ дата на публикуване 21.05.2019г.

Разяснения по условията на документацията/дата на публикуване 30.05.2019г.

Протокол от предварителен подбор/04.07.2019 г.

Решение за предварителен подбор/04.07.2019 г.

Покана за представяне на първоначални оферти/15.07.2019г.

Информационно съобщение/05.09.2019 г.

Доклад от работата на комисията/24.09.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител/24.09.2019 г.

Договор № 802000006/22.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/22.01.2020 г.

Прикачени файлове