Доставка на нови МПС

Валидна от: 20.06.2019

Валидна до: 08.08.2019

Решение и обявление / дата на публикуване 20.06.2019 г.

Документация I-ва част / дата на публикуване 20.06.2019 г.

Документация II-ра част / дата на публикуване 20.06.2019 г.

Образци на документи / дата на публикуване 20.06.2019 г.

Разяснения по условията на документацията / дата на публикуване 27.06.2019г.

Обявление за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация / дата на публикуване 08.07.2019 г.

Техническа спецификация № 18.УОС.ТЗ.314 / дата на публикуване 08.07.2019г.

Разяснения по условията на документацията / дата на публикуване 16.07.2019г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП / дата на публикуване 02.09.2019г.

Протокол за предварителен подбор / дата на публикуване 27.09.2019г.

Решение за предварителен подбор / дата на публикуване 27.09.2019г.

Покана за представяне на първоначална оферта / дата на публикуване 08.10.2019г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови оферти / дата на публикуване 21.11.2019г.

Доклад от работата на комисията / дата на публикуване 05.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 05.12.2019г.

Обявление за прекратяване на ОП №1 и ОП №3 / дата на публикуване 20.12.2019г.

Обявление з възложена поръчка по ОП № 4 / дата на публикуване 09.01.2020г.

Договор № 196000024 / дата на публикуване 09.01.2020 г.

Решение за прекратяване на Об. позиция № 2 / дата на публикуване 31.01.2020 г.

Договор № 108000009/дата на публикуване 03.02.2020г.

Обявление за възложена поръка по ОП№5/03.02.2020

Обявление за приключване на Договор № 196000024 / дата на публикуване 13.02.2020 г.

Обявление за прекратяване на ОП №2 / дата на публикуване 14.02.2020 г.

Прикачени файлове