Проектиране на тема: Изграждане на ведомствени жилищни сгради в ЖК-3 "Север" в централна градска част на гр. Козлодуй

Валидна от: 14.06.2019

Валидна до: 03.07.2019

Документация за участие/14.06.2019г.

Образци/14.06.2019г.

Протокол от работата на комисията/16.07.2019г.

Договор № 287000005/13.08.2019г.

Прикачени файлове