”Техническо обслужване и ремонт на Компютърна информационно – управляваща система (КИУС) “Ovation” по първи и втори контур и Системи за радиационен мониторинг (СРМ) на 5 и 6 ЕБ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Валидна от: 21.06.2019

Валидна до: 29.07.2019

Решение за откриване на процедурата / дата на публикуване 21.06.2019г. 

Покана и документация / дата на публикуване 21.06.2019г.

Образци на документи / дата на публикуване 21.06.2019г.

Доклад от работата на комисията/ дата на публикуване 02.08.2019г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 02.08.2019г.

Становище по чл.233 от ЗОП/дата на публикуване 09.08.2019г.

Обявление за възложена поръчка/дата на публикуване 09.09.2019г.

Договор №892000011/02.09.2019г./дата на публикуване 09.09.2019г.

Прикачени файлове