Ремонт и възстановяване на антикорозионното покритие на стомано-решетъчни мачти за охранно осветление на открити складови площадки на отдел "Логистика на запасите"

Валидна от: 27.05.2019

Валидна до: 10.06.2019

Обява/27.05.2019 г.

Образци към обява/27.05.2019 г.

Разяснение_07.06.2019

Протокол от работа на комисията/17.06.2019 г.

Договор №497000013/27.06.2019 г.

Прикачени файлове