Предаване на неоползотворими и опасни отпадъци за последващо безопасно третиране

Валидна от: 19.06.2019

Валидна до: 09.07.2019

Решение, Обявление и документация за участие/19.06.2019г.

Образци на документи/19.06.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение/10.07.2019 г.

Протокол от работата на комисията/06.08.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител/06.08.2019 г.

Обявление за невъзлагане на обществена поръчка/19.09.2019 г.

Обявление за възложени поръчки/19.09.2019 г.

Договор № 890000133/19.09.2019 г.

Договор № 890000134/19.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор/18.02.2021г.

Прикачени файлове