Разширяване на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй

Валидна от: 17.12.2019

Валидна до: 27.01.2020

  Решение, Обявление и Документация за участие/17.12.2019г.

Образци/17.12.2019г.

Становище по чл. 232 от ЗОП

Мотиви по чл.232 от ЗОП

Протокол от работата на комисията/03.02.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/03.02.2020г.

Обявление за възложена поръчка/30.09.2020г.

Договор 408000025/30.09.2020г.

Обявление за изменение/05.08.2021г.

Обявление за изменение/26.04.2022г.

Допълнително споразумение

Обявление за изменение/08.02.2023г.

Допълнително споразумение

Обявление за приключил договор/04.10.2023г.

Прикачени файлове