Доставка на помпени агрегати за аварийно и планово разхлаждане на активната зона на реактор ВВЭР 1000

Валидна от: 11.11.2019

Валидна до: 20.11.2019

  Решение за откриване и покана/публ. на 11.11.2019г. - 1 част

Решение за откриване и покана/публ. на 11.11.2019г. - 2 част

Бланки

Доклад от работата на комисията/публ. на 17.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/ публ. на 17.12.2019г.

Становище по чл. 233 от ЗОП/публ. на 20.12.2019г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 06.04.2020г.

Договор № 102000054/публикуван на 06.04.2020г.

Прикачени файлове