Мигриране на компютърна информационно управляваща система (КИУС) Ovation на 5 и 6 блок в “АЕЦ Козлодуй ЕАД” към най-ново поколение платформа Ovation, включваща и интегриране на система за визуална индикация на параметрите за безопасност (СВИПБ-SPDS),

Валидна от: 20.11.2019

Валидна до: 11.12.2019

Решение за откриване на процедура/дата на публикуване 20.11.2019 г.

Покана и документация за участие/дата на публикуване 20.11.2019 г.

Образци на документи/дата на публикуване 20.11.2019г.

Доклад от работата на комисията/дата на публикуване 17.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 17.12.2019г.

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП/дата на публикуване 10.01.2020г.

Обявление за възложена поръчка/дата на публикуване 24.01.2020г.

Договор №802000007/16.01.2020г./дата на публикуване 24.01.2020г.

Договор с подизпълнител "Оскар-Ел" ЕООД

Договор с подизпълнител "ЕНПРО КОНСУЛТ" ООД

Прикачени файлове