Доставка на лабораторна апаратура

Валидна от: 04.11.2019

Валидна до: 26.11.2019

Решение и обявление_04.11.2019
Документация_04.11.2019
Образци_04.11.2019
Разяснение 21.11.2019

Протокол от работата на комисията/20.12.2019 г.

Решение №АД-3513/20.12.2019 г.

Договор №126000035-Лот-6_29.01.2020

Договор №122000096-Лот-4_29.01.2020

Договор №122000095-Лот-3_29.01.2020

Договор №126000034-Лот-8_29.01.2020

Договор №122000094-Лот-5_29.01.2020

Договор №122000097-Лот-2_29.01.2020

Обявление за възложена поръчка /лотове №№ 6,4,3,8,5 и 2/_29.01.2020

Договор №126000036-Лот-7_07.02.2020

Договор №122000098-Лот-1_07.02.2020

Обявление за възложена поръчка /лотове №№7 и 1/_07.02.2020

Обявление за приключил договор №126000034-Лот-8_06.04.2020

Обявление за приключил договор №122000098-Лот-1_07.04.2020

Обявление за приключил договор №122000095-Лот-3_07.04.2020

Обявление за приключил договор №122000096-Лот-4_07.04.2020

Обявление за приключил договор №122000094-Лот-5_07.04.2020

Обявление за приключил договор №126000035-Лот-6_07.04.2020

Обявление за приключил договор №126000036-Лот-7 05.05.2020

Прикачени файлове