Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и ср

Валидна от: 31.10.2019

Валидна до: 06.12.2019

  Решение за откриване и Обявление/31.10.2019г.

  Документация/ 31.10.2019г.

 Образци/31.10.2019г.

Техническо задание № 18.ЕП-2.ТЗ.12/01/ 31.10.2019г.

Приложение № 1.8 към Техническо задание 18.ЕП-2.ТЗ.12/01/ 31.10.2019г.

Приложение № 1.11 към Техническо задание 18.ЕП-2.ТЗ.12/01/ 31.10.2019г.

Приложение № 4.2 към Техническо задание 18.ЕП-2.ТЗ.12/01/ 31.10.2019г.

Приложение № 4.3 към Техническо задание 18.ЕП-2.ТЗ.12/01/ 31.10.2019г.

Приложение № 4.4 към Техническо задание 18.ЕП-2.ТЗ.12./01/ 31.10.2019г.

Приложение № 4.5 към Техническо задание 18.ЕП-2.ТЗ.12/01/ 31.10.2019г.

Приложение № 4.6 към Техническо задание 18.ЕП-2.ТЗ.12/01/ 31.10.2019г.

Приложение № 4.7 към Техническо задание 18.ЕП-2.ТЗ.12/01/ 31.10.2019г.

Приложение № 4.10 към Техническо задание 18.ЕП-2.ТЗ.12/01/ 31.10.2019г.

Образци на обемите ремонтни дейности

Протокол по чл. 54, ал.7 от ППЗОП/дата на публикуване 11.12.2019г.

Протокол за предварителен подбор/дата на публикуване 23.12.2019г.

Решение за предварителен подбор/дата на публикуване 23.12.2019г.

Покана по чл.34, ал.1 от ЗОП/ дата на публикуване 03.01.2020г.

Информационно съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници/04.02.2020г.

Доклад от работата на комисията/дата на публикуване 20.02.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 20.02.2020г.

Обявление за възложена поръчка/дата на публикуване 15.04.2020г.

Договор №502000009/19.03.2020г./дата на публикуване 15.04.2020г.

Договор за подизпълнение с АТЕПЕ-ЕП/502000009/дата на публикуване 12.05.2020 г.

Договор за подизпълнение с ХИДАК/502000009/дата на публикуване 12.05.2020 г.

Договор №502000014/01.04.2020г./дата на публикуване 15.04.2020г.

Договор за подизпълнение с Електро Пуск ООД

Договор за подизпълнение с Бултест и Ко ООД

Договор за подизпълнение с Енергоремонт Козлодуй ЕООД

Договор №502000015/10.04.2020г./дата на публикуване 15.04.2020г.

Договор за подизпълнение с "Атоменергоремонт" АД/502000015/дата на публикуване 14.05.2020 г.

Договор №502000013/31.03.2020г./дата на публикуване 15.04.2020г

Договор за подизпълнение с "АНСИСТ 98" ООД/502000013/дата на публикуване 14.05.2020 г.

Договор за подизпълнение с "ДАТЕЛ" ООД/502000013/дата на публикуване 14.05.2020 г.

Договор за подизпълнение с "ЕНЕРГОМОНТАЖ МК" ЕООД/502000013/дата на публикуване 14.05.2020 г.

Договор за подизпълнение със "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД/502000013/дата на публикуване 14.05.2020 г.

Договор за подизпълнение с "КМС" ЕООД/502000013/дата на публикуване 14.05.2020 г.

Договор за подизпълнение с "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД/502000013/дата на публикуване 14.05.2020 г.

Договор за подизпълнение с "Атомстрой" ООД/502000013/дата на публикуване 18.05.2020 г.

Договор за подизпълнение 13-011 от 22.02.2021 с Електро Пуск ООД

Обявление за приключил договор 502000015/12.08.2021г.

Прикачени файлове