Oсновен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ

Валидна от: 30.12.2019

Валидна до: 03.02.2020

Решение и обявление/ 30.12.2019 г.

Документация / 31.12.2019г.

Образци / 31.12.2019г.

Разяснение по условията на документацията/ 17.01.2020 г.

Разяснение по условията на документацията/ 20.01.2020 г.

Разяснение по условията на документацията/ 24.01.2020 г.

Протокол с констатации по чл.54, ал. 7 от ППЗОП/ 26.02.2020 г.

Протокол от предварителен подбор/ 13.03.2020 г.

Решение за предварителен подбор/ 13.03.2020 г.

Покана за представяне на първоначална оферта/ 26.03.2020 г.

Информационно съобщение за отваряне на цени/ 17.07.2020 г.

Обвление за възложена поръчка/06.01.2021г.

Договор №402000031/17.12.2020 г./дата на публикуване 06.01.2021г.

Обявление за изменение/16.03.2023г.

Обявление за приключил договор/07.02.2024г.

Документация за участие/ 30.12.2019 г.
Образци на документи/ 30.12.2019 г.
 

Прикачени файлове