Доставка на резервни части и консумативи, производство на EFCO MASCHINENBAU GMBH

Валидна от: 11.11.2019

Валидна до: 10.12.2019

  Решение за откриване и покана/публ. на 11.11.2019г.

Образци

Доклад от работата на комисията/публикуван на 17.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 17.12.2019г.

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП/публикувано на 18.12.2019г.

Рамково споразумение № 100000040/публикувано на 15.01.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 15.01.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публ. на 15.10.2020г.

Договор № 102000111/публ. на 15.10.2020г.

Обявление за приключване на договор/публ. на 05.01.2021г.

Покана за допълване на оферта/публикувана на 16.03.2021г.

Доклад от работата на комисията/публикуван на 12.04.2021г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 12.04.2021г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 29.04.2021г.

Договор № 110000105/29.04.2021г./публикуван на 29.04.2021г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/ публикувано на 20.08.2021г.

Прикачени файлове