Доставка на оборудване за почистване на басейна за съхраняване на горивото (БСГ) в ХОГ

Валидна от: 23.12.2019

Валидна до: 28.01.2020

  Решение и обявление/публикувани на 23.12.2019г.

Документация/пубикувана на 23.12.2019г.

Образци/публикувани на 23.12.2019г.

Разяснения по документацията/публикувани на 21.01.2019г.

Решение за одобряване на обявление за изменение/публикувано на 21.01.2019г.

Решение за одобряване на обявление за изменение/публикувано на 12.02.2020г.

Протокол от работата на комисията/публикуван на13.03.2020г.

Решение за класиране/публикувано на 13.03.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на15.05.2020г.

Договор 108000017/14.05.2020/публикуван на 15.05.2020г.

Обявление за приключване на дговор/публ. на 02.12.2021г.

Прикачени файлове