"АЕЦ Козлодуй" ЕАД предсрочно погаси кредит за реализация на Програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД предсрочно погаси остатъка по дългосрочния кредит в щатски долари към Росексимбанк, Русия, предназначен за реализация на Програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок.

Follow up мисия на МААЕ в АЕЦ "Козлодуй"

На 10 ноември, в АЕЦ “Козлодуй” започна 10-дневна експертна мисия на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) за последваща проверка (follow up mission) на изпълнението на Програмата за модернизация на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок.

462 души преминаха през отворените врати на АЕЦ “Козлодуй”

На 11 октомври, по време на втория за тази година Ден на отворени врати, 462 души посетиха атомната електроцентрала “Козлодуй”. Сред тях бяха граждани на Великобритания и на Италия, жители на Бургас, Русе, Велико Търново, Троян, София, Враца, Мездра, Монтана, Видин и други населени места в страната.

ПРИКЛЮЧИ ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ШЕСТИ ЕНЕРГОБЛОК

На 4 октомври 2008 г., в 23:56 часа, 1000-мегаватовият шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" бе включен в паралел с енергийната система на страната, след завършване на плановия му годишен ремонт (ПГР). За готовността за пуск на блока бе извършена проверка и бе издадено разрешение от Агенцията за ядрено регулиране.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

На 11 октомври 2008 г. (събота) в Атомната електроцентрала "Козлодуй" ще се проведе вторият за тази година Ден на отворени врати за външни посетители.

ЧЕТИРИ ГОДИНИ УЧАСТИЕ НА ЛИБЕРАЛИЗИРАНИЯ ПАЗАР

На 18.09.2008 г. се навършват четири години от началото на либерализацията на електроенергийния пазар в страната. На тази дата АЕЦ “Козлодуй”, като първият официално регистриран търговски участник – категория “Производител”, осъществи първата сделка с електроенергия на пазара.

Шести блок на АЕЦ “Козлодуй” е спрян за планов годишен ремонт

На 23 август 2008 г., в 1 ч. 22 мин., 1000-мегаватовият шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за годишен планов ремонт. Спирането е в съответствие със съгласувания с Централно диспечерско управление – София годишен график за работа на блоковете на АЕЦ “Козлодуй”.

ПРЕПЛУВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

На 23 август 2008 година, за седми пореден път край Козлодуй се проведе традиционното преплуване на р. Дунав, организирано от Клуба за физкултура, спорт и туризъм на АЕЦ “Козлодуй”.

РЕКОРДНО ПРОИЗВОДСТВО НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

АЕЦ “Козлодуй” регистрира пореден рекорд по производство на електроенергия, като изпълни плана за деветте месеца на 2008 година 41 дни преди приключването на периода.

Започна изграждането на Хранилище за ОЯГ

На 30 юли 2008 г., с тържествена церемония официално бе поставено начало на строителството на Хранилището за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ) в АЕЦ “Козлодуй”.