Намаляване на мощността на реактора на 5 енергоблок

Днес, 10 април 2008 г., около 09.00 ч, в кондензатора на турбината на 5 блок, който се намира в машинна зала (конвенционалната част на блока), бе констатирано отклонение на показателите на водохимичния режим (изискванията за чистотата на водата към турбината). В съответствие с технологичните изисквания, в 09.15 ч. започна намаляване на мощността на реактора на 5 енергоблок, за извършване на дейности по установяване и отстраняване на евентуални пропуски на охлаждаща техническа вода от р. Дунав към кондензатора.

АЕЦ “Козлодуй” отчете 106,51% изпълнение на плана за първото тримесечие

За първите три месеца на 2008 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД произведе общо 4 510 564 MWh електрическа енергия. Това е с 6,51% повече от планираните за периода 4 235 020 MWh. Повече от планираното е и доставеното количество за електроенергийната система на страната – 4 248 483 MWh, при планирани 3 983 392 MWh.

Промени в състава на Съвета на директорите

След вписване по реда на Закона за търговския регистър, от 26 март в АЕЦ “Козлодуй” са в сила направените от министъра на икономиката и енергетиката промени в състава на Съвета на директорите (СД) на Дружеството. С решение на министър Петър Димитров за член на СД е определен Красимир Янков.

АЕЦ “Козлодуй” отчете 106.31% изпълнение на плана за производство

До 31 декември на изминалата 2007 г. АЕЦ “Козлодуй” произведе 14 643 081 100 kWh (киловатчаса) електроенергия. Планираното за 2007 г. електропроизводство от 13 774 520 000 kWh бе постигнато на 14 декември. До края на годината преизпълнението на съгласувания с диспечерския график план достигна 6.31%.