Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на кота + 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация GH на 5,6МЗ

Валидна от: 11.06.2019

Валидна до: 23.07.2019

Решение, обявление и документация/11.06.2019 

Документация - продължение/11.06.2019 

Работен проект/11.06.2019

Образци и КСС/11.06.2019

Разяснение 1/26.06.2019

Разяснение 2/26.06.2019

Решение за одобряване на обявление за изменение (удължаване на срок за подаване на оферти)/26.06.2019

Разяснение 3/03.07.2019

Решение за одобряване на обявление за изменение (удължаване на срок за подаване на оферти/03.07.2019

Протокол/30.09.2019

Решение/30.09.2019

Договор/27.11.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/27.11.2019 г.

Договор за подизпълнение с фирма "Дател" ООД

Договор за подизпълнение с фирма "КМС" ЕООД

Договор за подизпълнение с фирма "Енергомонтаж - МК" ЕООД

 

Прикачени файлове