Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA

Валидна от: 27.12.2019

Валидна до: 22.01.2020

Решение за откриване на процедура и покана/публикувани на 27.12.2019г.

Доклад от работата на комисията/публикуван на 28.01.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 28.01.2020г.

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП/публикувано на 10.02.2020г.

Рамково споразумение № Р-000000001/публикувано на 08.05.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 08.05.2020г.

Покана за допълване на оферта/публикувана на 12.06.2020г.

Доклад от работата на комисията/публикуван на 22.06.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 22.06.2020г.

Договор № 100000056/публикуван на 14.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 14.07.2020г.

Покана за допълване на оферта/ публикувана на 02.03.2021г.

Доклад от работата на комисията/публ. на 26.03.2021г.

Решение за определяне на изпълнител/публ. 26.03.2021г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 29.04.2021г.

Договор № 110000100/29.04.2021г./публикуван на 29.04.2021г.

Обявление за приключил договор №100000056/ публикувано на 20.05.2021г.

Покана за допълване на оферта/публ. на 31.05.2022г.

Обявление за приключил договор № 110000100/ публикувано на 10.06.2022г.

Доклад от работата на комисията/13.06.2022г.

Решение за определяне на изпълнител/13.06.2022г.

Обявление за възложена поръчка/публ. на 07.07.2022г.

Договор № 120000111/публ. 07.07.2022г.

Покана за допълване на оферта/12.05.2023г.

Доклад от работата на комисията/ публикуван на 02.06.2023г

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 02.06.2023г.

Обявление за възложена поръчка/ публикувано на 22.06.2023г.

Договор № 130000132/ публикуван на 22.06.2023г.

Обявление за приключил договор № 120000111/публикувано на 30.08.2023г.

Покана за допълване на оферта/ публикувана на 19.03.2024г.

Доклад от работата на комисията/ публикуван на 11.04.2024г.

Решение за определяне на изпълнител/ публикувано на 11.04.2024г.

Обявление за възложена поръчка/ публикувано на 08.05.2024г.

Договор № 140000130/ публикуван на 08.05.2024г.

 

Прикачени файлове