РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА „АЕЦ - ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА“

В конкурса могат да участват деца до 16-годишна възраст.

Мисия за техническа поддръжка в АЕЦ „Козлодуй”

От 24 до 26 февруари в АЕЦ “Козлодуй” се проведе Мисия за техническа поддръжка на Московския център (MЦ) на WANO*. Темата на мисията бе “Оценка на ефективността на предприетите от АЕЦ “Козлодуй” мерки за подобряване на качеството на обходите на оперативния персонал”.

Млади ядрени специалисти посетиха АЕЦ “Козлодуй”

Представители на Младежката секция на Европейското ядрено дружество посетиха АЕЦ “Козлодуй” на 27 февруари.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В 23:27 ч. на 6 февруари 2015 г. пети блок на АЕЦ “Козлодуй” е включен в паралел с електроенергийната система на Република България.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В 15:47 ч. на 6 февруари 2015 г. пети блок на АЕЦ “Козлодуй” изключи от електроенергийната система на страната след задействане на електрическа защита на генератора.

Съобщение

От 24.01.2015 г. е в сила изменение №6 в "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028/07.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В 17:50 ч. на 7 януари 2015 г. на шести енергиен блок на АЕЦ “Козлодуй” бе изключена една от двете турбопитателни помпи, подаващи вода към парогенераторите по 2 контур (конвенционалната, неядрена част на блока). Мощността на блока временно бе намалена до 40% от номиналната, след което са извършени необходимите проверки и анализи на състоянието на съоръженията.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В 20:28 часа на 03.01.2015 г., след задействане на електрическа защита, генераторът на 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” е изключил от електроенергийната система на страната. Всички системи на блока са сработили съгласно проектните алгоритми.

ЗАВЪРШИ ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ШЕСТИ БЛОК

На 20 октомври 2014 г. завърши плановият годишен ремонт на шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”.

ПОДПИСАХME ВАЖЕН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 5 ЕНЕРГОБЛОК

Подписан е договорът за реализиране на втори етап от проекта за продължаване на срока на експлоатация на 5 енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”.